Стойки, WK Design

Стойка за телефон за кола WK дизайн с подвижно рамо (WP-U83) черна
Стойка за телефон за вентилационен отвор WK дизайн (WP-U82) черна