Отказ от поръчка

Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от стока, закупена от разстояние или извън търговския обект, в срок не по-късно от 14 дни от датата на получаване на стоката.

В този случай, фирма Рокет Стор ЕООД трябва да възстанови на потребителя в пълен размер заплатената от него цена на стоката, в срок не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си да се откаже от стоката, съгласно чл. 55, ал. 6 от ЗЗП.

В случай, че плащането е било извършено чрез паричен превод при получаване на пратката от куриерската фирма, сумите се възстановяват по банкова сметка, посочена от клиента.

В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 14 дни.

Потребителят е длъжен да съхранява получената от Рокет Стор ЕООД стока, нейното качество и безопасност по време на срока по чл. 55, ал.1 от ЗЗП. За да бъде върната обратно закупената стока, задължително условие е тя да бъде в изряден търговски вид, без да е използвана и без да е нарушена целостта на опаковката ѝ. При връщане на закупена стока, транспортните разходи са за сметка на потребителя и не се възстановяват. Стоката трябва да отговаря на вида, в който е получена от потребителя. Съгласно ЗЗП, на връщане и отказ не подлежи стока, която не отговаря на тези условия. Рокет Стор ЕООД има право да откаже връщането на стока, съобразно действащото законодателство.

Рекламации се приемат по електронна поща или друг удобен за клиента начин, като той трябва да посочи причините за предявената рекламация. Рокет Стор ЕООД си запазва правото да не приеме рекламацията на клиента, ако прецени, че посочените причини за нея са неоснователни или са следствие от неправилна употреба от страна на клиента. Рокет Стор ЕООД трябва да уведоми клиента за становището си на посочения от него телефон или имейл адрес.