Снимките в сайта са с илюстративна цел. Една и съща снимка се използва за цялата серия на калъфа. Ако спазите точно наименованието на Вашия модел телефон, ще получите продукт, който точно съответства като размери и като отвори за камерата и входовете.

  1. ВЪВЕДЕНИЕ

Уебсайтът mobizona.net е собственост на Рокет Стор ООД (Rocket Store OOD) с ЕИК 206123136, ДДС номер BG206123136 и адресна регистрация гр. Бургас, ж.к. "Изгрев" бл.18.

Следните правила, съдържащи се на тази страница, са задължителни за всички посетители на уебсайта mobizona.net, накратко наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ.

Под КЛИЕНТ се разбира всеки, който е заредил интернет страницата mobizona.net на своя компютър, телефон, таблет или друг тип електронно устройство.

С използването на уебсайта, КЛИЕНТЪТ приема и се съгласява да спазва тези правила и норми. Те могат да бъдат актуализирани с течение на времето и публикувани тук без предварително известие до КЛИЕНТА. Желателно е КЛИЕНТЪТ да ги преглежда периодично.

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРСКИТЕ ПРАВА

КЛИЕНТЪТ се съгласява да не възпроизвежда, разпространява, продава, препродава или използва за някакви търговски цели съдържанието на уебсайта.

КЛИЕНТЪТ се съгласява да не се намесва и да не нарушава услугите на уебсайта, системите за сигурност или съдържанието му.

Моля, уверете се, че преди направата на поръчка, сте проверили спецификациите и съвместимостта на продуктите, които поръчвате, като посетите сайта на производителя.

Администраторите на mobizona.net, постоянно работят по поддържането на точността на информацията, публикувана тук. Въпреки това, ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира, че продуктовото описание или друго съдържание на този уебсайт е точно, пълно, надеждно, актуално или без грешки. Моля, имайте предвид, че фотографиите са предвидени за информационни цели и че те могат да показват някои пособия към продуктите, които могат да не са включени в стандартния пакет за продажба. Възможни са несъответствия в цвета, формата или спецификациите на стоката, илюстрирана на фотографиите спрямо нейните реални цвят, форма и спецификации.

3. ПРОФИЛ НА КЛИЕНТА

Използване на уебсайта или някои раздели на уебсайта изискват създаването на потребителски профил. КЛИЕНТЪТ е отговорен за поддържането на поверителността на своя профил и парола, за ограничаване на достъпа до своя компютър или друг тип електронно устройство, и е съгласен да поеме отговорност за всички действия, които се случат с профила и паролата му.

Ако имате подозрения, че е нарушена сигурността на Вашия потребителски профил, моля, уведомете администратора на ТЪРГОВЕЦА възможно най-скоро. Mobizona.net не носи отговорност за никакви вреди, които могат да възникнат от неоторизирано ползване на Вашия потребителски профил.

4. ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Уебсайтът и фирмата, която го администрира, в никакъв случай няма да носят отговорност към ничия страна по каквито и да било преки, косвени, случайни, специални, наказателни вреди от използването на този уебсайт или от използването на хипервръзки към други сайтове, включително, но без ограничение за загуби, разходи за подмяна, прекъсвания на работа, загуба на данни или щети, произтичащи от използването или доверяването на настоящата информация.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

КЛИЕНТЪТ има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на уебсайта mobizona.net.

КЛИЕНТЪТ има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на уебсайта mobizona.net.

КЛИЕНТЪТ се задължава при ползване на услугите:

  • да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;
  • да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
  • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
  • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от mobizona.net услуги;
  • да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
  • да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
  • да не извършва злоумишлени действия;
  • да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които КЛИЕНТЪТ е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез mobizona.net в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на КЛИЕНТА собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦЪТ не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на КЛИЕНТИТЕ кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на КЛИЕНТА и позволяват възстановяване на информация за КЛИЕНТА, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

7. НАЛИЧНОСТ НА УЕБСАЙТА

Mobizona.net си запазва правото да прекрати, промени, спре или премахне временно или постоянно, всеки аспект на уебсайта, включително всички функции на уебсайта, по всяко време и без предизвестие. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че mobizona.net не носи отговорност към него или към трета страна за никое изменение, спиране или прекратяване в уебсайта (или на части от него).

ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява КЛИЕНТА за изчерпването ѝ чрез изпращане на съобщение до посочения от клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер.

8. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Запазваме си правото да не обслужваме клиенти, за които подозираме, че са попълнили невярна и неточна лична и контактна информация.

Запазваме си правото да изтриваме клиентски профили, които очевидно са попълнили неточна и невярна информация за себе си, адреса си, адреса за доставка или начините за контакт. Запазваме си правото да не изпълняваме поръчки към клиенти, които системно отказват поръчки.

9. ИНФОРМИРАНОСТ ПРЕДИ ПОРЪЧКА

КЛИЕНТЪТ има право да знае всички данни за продукта, преди да направи покупка. Ние се стараем да публикуваме цялата информация за всеки наш продукт, за да можете да направите информиран избор.

Все пак ако сме пропуснали да споменем информация за конкретен продукт или желаете да направите запитване относно негова характеристика, опции, материали, поддръжка, аксесоари или допълнителни пособия, моля, не се колебайте да ни пишете, за да Ви дадем възможно най-точен отговор, според нашата информираност.

10. КОИ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОРЪЧКИ

Закупуването на продукти чрез сайта ни може да се извършва единствено от лица над 18-годишна възраст. Лица ненавършили пълнолетие или поставени под запрещение нямат право да извършват покупки.

11. РОДИТЕЛСКИ И НАСТОЙНИЧЕСКИ КОНТРОЛ

Въпреки че ТЪРГОВЕЦЪТ забранява използването на уебсайта от лица под 18 години или поставени под запрещение, е възможно такива лица да правят поръчки и плащания, давайки невярна или неточна информация за себе си. В такива случаи ТЪРГОВЕЦЪТ не е отговорен за действията на малолетните и непълнолетните лица и тези, поставени под запрещение, а отговорността е единствено на техните настойници и родители. ТЪРГОВЕЦЪТ съветва родителите и настойниците да предприемат необходимите действия, ако не желаят да бъдат отговорни за поръчаните и/или платени продукти от сайта.

12. ДОСТАВКА

Поръчките се изпращат посредством куриерска фирма в рамките на от 1 до 6 работни дни, след заявяването им от страна на клиента. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за забавяне, настъпило поради действия или бездействия от страна на куриерската фирма.

При получаване на доставката, КЛИЕНТЪТ или упълномощеното от него лице следва да прегледа внимателно стоките в присъствието на служител на куриерската фирма и при установяване на неточност, липса, повреда или всякакво друго несъответствие следва да се предяви незабавна рекламация към ТЪРГОВЕЦА.

ВНИМАНИЕ!!! В случай, че повредата на стоката е настъпила по време на транспортирането ѝ, следва незабавно да се предяви рекламация към куриера чрез служителя на куриерската фирма, извършил доставката. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за транспортни повреди, установени след приемане на доставката. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на стоки, повредени по време на транспорта.

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦЪТ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите на рекламация, отказът се счита за неоснователен и КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че КЛИЕНТЪТ не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

13. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

Според закона защита на потребителите нашите КЛИЕНТИ имат право да заявят връщане на закупените от нас продукти (без да се задължават с някакви компенсации) в рамките на 30 работни дни от датата на доставката на продукта и да поискат парите си обратно. Парите за закупения продукт ще бъдат върнати по банковата сметка посочена от КЛИЕНТА в рамките на 30 дни след искането за връщане на продукта. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми се извършва, чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 30 дни. За да се направи валидно искане за връщане на продукт, нашите КЛИЕНТИ трябва да предоставят фактурата, касовия бон и гаранционната карта (ако има такава), издадени с покупката. КЛИЕНТЪТ трябва да е запазил всички качества, дизайн и функционалности на продукта през периода непокътнати. Опаковката на продукта трябва да бъде върната също.

За да направите заявка за връщане на продукт, моля, изпратете ни електронно съобщение на адрес office@mobizona.net, като в съобщението изявите желание за връщане на стоката, посочите номера и датата на поръчка, и името на продукта, който желаете да върнете, Вашето име и данни за контакт (телефонен номер). В случай че не желаете замяна на върнатия продукт, а връщане на парите, следва да посочите и валиден номер на банкова сметка.

На уебсайта mobizona.net е обявен праг за стойността на поръчка, над който доставката на поръчката е безплатна. От безплатна доставка КЛИЕНТЪТ може да се възползва само, ако изпълни докрай договорените си задължения и съответно заплати цената на стоките в пълен размер и запази собствеността си върху тях. В случай, че КЛИЕНТЪТ върне стоките от поръчката и желае да му бъдат върнати парите, които е заплатил за тях, то той следва да възстанови на ТЪРГОВЕЦА цената за доставка при получаване на поръчката. В случай на върната поръчка с безплатна доставка ТЪРГОВЕЦЪТ възстановява платената от КЛИЕНТА сума, като от нея приспада цената за доставка, обявена към момента на поръчката на уебсайта mobizona.net.

14. РЕКЛАМАЦИИ

В случай, че получите от нас продукт, който не отговаря на Вашите нужди и очаквания (целта на Вашата покупка) поради лошото си качество, можете да поискате замяна на закупената стока с друга. Ако все още не сте удовлетворени от качеството на продукта, можете или да поискате намаляване на цената, която сте платили, или да върнете обратно стоката в замяна на нейната цена. Като наш КЛИЕНТ Вие имате право на компенсация, ако продуктът който сме Ви продали е дефектирал или с влошено качество. Ако сте получили дефектирал продукт, можете да изпратите заявка за рекламация до следния имейл адрес: office@mobizona.net . Всяко искане за рекламация трябва да съдържа следната информация: име на продукта, номер на поръчката, описание на дефекта, телефонен номер и информация за обратна връзка с Вас. В случай че не желаете замяна на върнатия продукт, а връщане на парите, следва да посочите и валиден номер на банкова сметка. След получаване на искането за рекламация, ние ще Ви изпратим инструкции как да се процедира по-нататък. Задължително е да пазите касовия бон, фактурата и гаранционна карта на продукта (ако има такава).

ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да не обслужи рекламация, ако КЛИЕНТЪТ не докаже, че продуктът е закупен от нас (ако липсва касов бон, фактура или гаранционна карта).

15. ЦЕНИ И ВАЛУТИ

Според българското законодателство в България може да се използват само български лева за плащания. Плащанията за всички продажби през сайта, независимо от начина на плащане, се извършват само в националната валута. Цените ще бъдат обявени в българската национална валута, но е възможно да бъдат показвани и в други валути, с цел улеснение на чуждестранните ни клиенти. Цените на сайта са крайни (с включен ДДС и всички други приложими данъци).

16. ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ В СТРАНИ СЪС ЗАБРАНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ ЗАКУПУВАНЕТО ИМ

ТЪРГОВЕЦЪТ не поема отговорност за продукти, закупени от потребителите, които са в страна, която забранява продажбата или употребата на тези продукти. Преди да закупите даден продукт или ако имате съмнения, че е възможно да има забрана за закупуването или използването му в страната, в която се намирате, моля, консултирайте се с местните власти.

17. КОНТРОЛЕН ОРГАН

Ако имате въпроси относно нашите Общи условия, моля, свържете се с нас чрез специалната форма за контакт или на адрес office@mobizona.net

Нашата дейност се контролира от Комисията за Защита на Потребителите – КЗП.

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg.