Samsung Galaxy Note, 3MK Hard Max

Стъклен протектор с пълно покритие 3MK Hard Max - Samsung Galaxy Note 9 черен 29%