Samsung Galaxy Tab S8 Plus 12.4"

Slim Case back cover - tablet - Samsung Galaxy Tab S8 Plus 12.4" прозрачен
Slim Case back cover - tablet - Samsung Galaxy Tab S8 Plus 12.4" черен